Loader

Kontakt z biurem sprzedaży

PRZEŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

Jeśli macie Państwo jakieś szczegółowe pytania, na które odpowiedzi nie znaleźliście na naszej stronie, prosimy o przesłanie wiadomości poprzez poniższy formularz. Nasi doradcy skontaktują się z Państwem w możliwie najkrótszym terminie.
PROSIMY O PODANIE NUMERU APARTAMENTU.

1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INSTALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-105), ul. Boya-Żeleńskiego 6A (dalej: „INSTALBUD Sp. z o.o.”) zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji przesłanego za jego pośrednictwem zgłoszenia. Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjnąKlauzula informacyjna dla osoby przystępującej do procesu rekrutacji, współpracowników, kontrahentów obecnych oraz przyszłych. INSTALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225505, REGON 180007761, NIP 813-33-81-376, której kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł (opłacony w całości), jako Administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, iż: Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przeprowadzenie akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji usługi świadczonej droga elektroniczną, obsługi reklamacji (art. 23 ust. 1 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawidłowego działania strony internetowej oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, takich jak korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, wysyłanie niezamówionych wiadomości, ale o charakterze niekomercyjnym, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, walkę z nadużyciami ze strony użytkowników strony internetowej, dochodzenie roszczeń (art. 23 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w innych celach - dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych, do momentu zakończenia procesu rekrutacji, do zakończenia trwania akcji marketingowej, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych, do zakończenia świadczenia usług, obsługi reklamacji, do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, do momentu cofnięcia udzielonych zgód; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.); Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Pana/Pani, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zależy od uzyskania odpowiedniej zgody; Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez weryfikację przesłanych danych osobowych pod kątem ich poprawności gramatycznej i stylistycznej, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne odrzucenie prośby o przesłanie danych poprzez formularz kontaktowy i konieczność ich poprawy w przypadku podanych błędnych danych.. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres: biuro@zielonalwowska.pl, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez INSTALBUD Sp. z o.o.

2 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez INSTALBUD Sp. z o.o., telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1907 z późn.zm.). Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjnąKlauzula informacyjna dla osoby przystępującej do procesu rekrutacji, współpracowników, kontrahentów obecnych oraz przyszłych. INSTALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225505, REGON 180007761, NIP 813-33-81-376, której kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł (opłacony w całości), jako Administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, iż: Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przeprowadzenie akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji usługi świadczonej droga elektroniczną, obsługi reklamacji (art. 23 ust. 1 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawidłowego działania strony internetowej oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, takich jak korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, wysyłanie niezamówionych wiadomości, ale o charakterze niekomercyjnym, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, walkę z nadużyciami ze strony użytkowników strony internetowej, dochodzenie roszczeń (art. 23 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w innych celach - dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych, do momentu zakończenia procesu rekrutacji, do zakończenia trwania akcji marketingowej, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych, do zakończenia świadczenia usług, obsługi reklamacji, do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, do momentu cofnięcia udzielonych zgód; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.); Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Pana/Pani, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zależy od uzyskania odpowiedniej zgody; Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez weryfikację przesłanych danych osobowych pod kątem ich poprawności gramatycznej i stylistycznej, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne odrzucenie prośby o przesłanie danych poprzez formularz kontaktowy i konieczność ich poprawy w przypadku podanych błędnych danych.. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez INSTALBUD Sp. z o.o.

3 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od INSTALBUD Sp. z o.o. dotyczących produktów i usług INSTALBUD Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjnąKlauzula informacyjna dla osoby przystępującej do procesu rekrutacji, współpracowników, kontrahentów obecnych oraz przyszłych. INSTALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225505, REGON 180007761, NIP 813-33-81-376, której kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł (opłacony w całości), jako Administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, iż: Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przeprowadzenie akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji usługi świadczonej droga elektroniczną, obsługi reklamacji (art. 23 ust. 1 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawidłowego działania strony internetowej oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, takich jak korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, wysyłanie niezamówionych wiadomości, ale o charakterze niekomercyjnym, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, walkę z nadużyciami ze strony użytkowników strony internetowej, dochodzenie roszczeń (art. 23 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w innych celach - dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych, do momentu zakończenia procesu rekrutacji, do zakończenia trwania akcji marketingowej, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych, do zakończenia świadczenia usług, obsługi reklamacji, do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, do momentu cofnięcia udzielonych zgód; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.); Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Pana/Pani, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zależy od uzyskania odpowiedniej zgody; Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez weryfikację przesłanych danych osobowych pod kątem ich poprawności gramatycznej i stylistycznej, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne odrzucenie prośby o przesłanie danych poprzez formularz kontaktowy i konieczność ich poprawy w przypadku podanych błędnych danych.. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez INSTALBUD Sp. z o.o.

4 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez INSTALBUD Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjnąKlauzula informacyjna dla osoby przystępującej do procesu rekrutacji, współpracowników, kontrahentów obecnych oraz przyszłych. INSTALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225505, REGON 180007761, NIP 813-33-81-376, której kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł (opłacony w całości), jako Administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, iż: Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przeprowadzenie akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji usługi świadczonej droga elektroniczną, obsługi reklamacji (art. 23 ust. 1 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawidłowego działania strony internetowej oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, takich jak korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, wysyłanie niezamówionych wiadomości, ale o charakterze niekomercyjnym, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, walkę z nadużyciami ze strony użytkowników strony internetowej, dochodzenie roszczeń (art. 23 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w innych celach - dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych, do momentu zakończenia procesu rekrutacji, do zakończenia trwania akcji marketingowej, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych, do zakończenia świadczenia usług, obsługi reklamacji, do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, do momentu cofnięcia udzielonych zgód; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.); Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Pana/Pani, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zależy od uzyskania odpowiedniej zgody; Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez weryfikację przesłanych danych osobowych pod kątem ich poprawności gramatycznej i stylistycznej, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne odrzucenie prośby o przesłanie danych poprzez formularz kontaktowy i konieczność ich poprawy w przypadku podanych błędnych danych.. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez INSTALBUD Sp. z o.o.

INSTALBUD Sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 6A
35-105 Rzeszów

Tel.: +48 601 930 764

biuro@zielonalwowska.pl

Zadzwoń!

Zapytaj o cenę lub
Umów się na spotkanie

+48 601 930 764

biuro@zielonalwowska.pl